Aké sú dôsledky pri poškodení dopravnej značky?

Aké sú dôsledky pri poškodení dopravnej značky?

Aké sú dôsledky pri poškodení dopravnej značky?

Viacerí z nás sa už stretli s dopravnou značkou, ktorá bola pri ceste spadnutá a poškodená, alebo sme boli konfrontovaní s chýbajúcou dopravnou značkou, ktorá je nevyhnutná pre bezpečnosť premávky. Vieme tiež, že niektorí ľudia použijú ukradnutú značku obmedzenia rýchlosti - 20., 30., 40., 50., 60. rok  za darček k narodeninám, pretože si myslia, že je to dobrý vtip, keď ho darujeme k okrúhlym výročiam. V správach sa dopočujeme o gauneroch, ktorí na stlmenie svojho napätia alebo pravdepodobne v dôsledku opitého stavu tieto značky strhávajú, lámu a rozbíjajú. Tiež nie je nezvyčajné, že ich pri dopravnej nehode poškodia a zrazia ich.

Kým nebudete sami konfrontovaní s následkami absencie dopravných značiek, nebudete sa zaoberať ani rizikom z dopravnej nehody. Len si pomyslite na to, že na križovatke zmizli značky „STOP“ alebo „DAJ PREDNOSŤ V JAZDE“. Je zrejmé, že nie náhodou osádzajú dopravné značky obmedzujúce rýchlosť, existuje na to dobrý dôvod napríklad v blízkosti materských a základných škôl. Nie je potrebné zdôrazňovať čo sa stane, ak tieto značky motoristov neupozorňujú a nevarujú!

Ak je jednotlivec, ktorý poškodil dopravnú značku opitý pravdepodobne nepociťuje závažnosť situácie. Triezvy človek vie, že s tým môžu byť problémy, ale verí v šťastie a nechce byť potrestaný! Nevolá policajta, neobnovuje značku, pretože v naokolo nevidí očitého svedka ani kameru a myslí si, že to nikdy nevzíde najavo. To však nie je isté! Ak niekto spôsobí zranenie, bude nájdený! Stále na viacerých miestach sa umiestňujú verejné kamery, kde je snímanie obrazu tak dobrej kvality, že je možné identifikovať vinníka. Samozrejme, keby vedel, že tým spácha trestný čin, pravdepodobne by z miesta bez akejkoľvek akcie nezmizol. Kto spôsobí nehodu, nesie okrem svojej právnej zodpovednosti aj finančnú zodpovednosť.

Je dobré si uvedomiť, že tento čin patrí do kategórie trestného činu proti bezpečnosti cestnej premávky. Odcudzenie alebo poškodenie dopravnej značky upozorňujúcej na nebezpečenstvo a dopravný povinný pokyn je trestným činom. Ak niekto zneškodní dopravnú značku s autom, neoznámi to polícii a neobnoví značku do pôvodného stavu a potom v dôsledku tohto nešťastia spôsobí smrť, môže byť potrestaný niekoľkými rokmi vo väzení.

Výška trestu závisí od stupňa nehody a nebezpečenstva, ktoré ste vytvorili počas nehody. Pretože nie je rovnaký dôsledok zničenia dopravných značiek medzi Zakazujúcou a Prikazujúcou dopravnou značkou. Ak sa však pokúsite poškodenie napraviť napr. pripevnenie poškodenej značky k blízkemu stĺpu tak, aby plnila svoju pôvodnú úlohu, potom je možné pokutu zmierniť a v najlepšom prípade ju odpustiť. Samozrejme, stále je vašou povinnosťou upovedomiť políciu, prostredníctvom ktorej zasiahnu  odborní pracovníci a uvedenú dopravnú značku dajú do pôvodného stavu.

Ak dôjde pri dopravnej nehode k poškodeniu cestného príslušenstva, ktoré obhospodaruje správca cesty, a poškodzujúce vozidlo je známe, pretože na mieste bol cestný inšpektor, bola privolaná polícia alebo bola tam osoba, ktorá bola svedkom zranenej osoby, pomocou palubnej kamery sa uhradí škoda za poistenie zodpovednosti za škodu tohto automobilu. Ak nemáte poistenie zodpovednosti za škodu, dostanete náhradu škody v občiansko-právnom konaní. Samozrejme, ak poškodený dokáže, že škoda nebola spôsobená jeho zavinením, môže byť tiež zbavený zodpovednosti.

Cestná inšpekčná služba prevádzkovaná správcami ciest na mnohých miestach monitoruje a opravuje škody. Verejnosť však môže tiež podať správu zákazníckemu servisu mestskej rady, ak sa s tým stretne. Nevyhnutnosťou je hlásiť akékoľvek problémy s verejnými komunikáciami, s ktorými sa stretávate, postúpiť ich úradom a pokračovať v objasňovaní prípadov. Je v našom spoločnom záujme, aby sa všetky situácie náchylné k nehodám čo najskôr vyriešili!