Čo robiť, keď sa počas jazdy ocitnete v núdzovej situácii? Časť 3.

Čo robiť, keď sa počas jazdy ocitnete v...

Čo robiť, keď sa počas jazdy ocitnete v núdzovej situácii? Časť 3.

O nepríjemných situáciách, ktoré môžu nastať s kľúčom od auta, ŠPZ, čelným sklom a spätným zrkadlom, sme už písali v našej sérii článkov. Poskytli sme pokyny, čo robiť v týchto nepríjemných situáciách. Teraz budeme hovoriť o prevencii na cestách s divou zverou, o nehodách pri zrážke s divou zverou a o tom, čo robiť pri poškodení auta spôsobených chybami a výtlkmi na cestách a o náhrade spôsobenej škody. Snažíme sa vám poskytnúť rady, pomocou ktorých je možné predchádzať úrazom, škodám na majetku a načrtnúť možnosti uplatnenia vášho nároku na náhradu škody. 

• Často vidíme pozdĺž štátnych ciest výstražné dopravné značky upozorňujúce na divú zver. Ale vie  každý z vás, čo má na takomto úseku cesty robiť? Z množstva nehôd môžeme usúdiť, že nie, a ostáva nám len dúfať, že pred nás nevyskočí žiadny jeleň, jelenica alebo iná divá zver. Ale urobíme lepšie, ak sa na to pripravíme! Kedykoľvek v roku môžeme očakávať, že z lesnej, húštiny , vysokej trávy a prípadne trstinovej oblasti vybehne na vozovku divoká zver. Napríklad jelenica sa môže objaviť najneočakávanejšie od konca júla do polovice augusta, keď sa ich pocit nebezpečenstva vplyvom obdobia párenia sa zníži, a sú menej opatrní. Dá sa očakávať, že sa jelene objavia v októbri a v novembri poľovačka na diviaky ich často privádza na cesty. Nenechajte si ujsť naše varovné upozornenia pre divokú zver. Najlepšie, čo môžeme urobiť, je jazdiť so zvýšenou opatrnosťou. Nielenže sledujete premávku pred sebou, ale neustále pozorujete aj krajnice na ceste! Aj keď zviera nevidíte, jazdite pomalšie a s opatrnosťou! Ak však vidíte prebehnúť divú zver cez cestu pred vami,  stlačte klaksón na dlhšiu dobu, aby ste vystrašili ich nasledovateľov. Keď však už nemáte iné východisko a pred vaše auto skočí divá zver, jediným dobrým riešením sa javí bloková brzda. Možno sa zrazíte s divou zverou, ale škoda bude stále menšia ako, keď strhnete volant a prípadne sa frontálne zrazíte s oproti prichádzajúcim autom, alebo pádom do priekopy, alebo možno narazením do stromu. Na klzkej vozovke je riziko ešte väčšie! Ihneď po nehode privolajte políciu, ktorá na mieste nehody spíše zápisnicu a udalosť nahlási príslušnej poľovníckej spoločnosti. Zasiahnuté zviera by ste si nemali ani náhodou odniesť domov, pretože je majetkom štátu, inak by ste mohli byť obvinení z krádeže. Žiadosť o náhradu škody môžete podať až po získaní zápisnice od polície. Pri posudzovaní nároku na odškodnenie je dôležité, či sa na predmetnom úseku cesty nachádzala výstražná dopravná značka nebezpečenstva pre divokú zver, alebo nie, môže to mať vplyv na posúdenie škodovej udalosti, pokiaľ ide o prípadné opomenutie zo strany poľovníckej spoločnosti, ktoré by mohli zabrániť škodám. Povedzme, že poľovníci kŕmidlo umiestnili blízko cesty, alebo možno  nevykonali plánovaný odstrel divej zvery. Je dobré vedieť, že bude na poškodeného majiteľa automobilu, aby to dokázal.

Ak poľovnícka spoločnosť - v niektorých prípadoch správca cesty - ani motorista, ktorí dodržali pravidlá cestnej premávky - nemôžu preukázať zodpovednosť, škodu znáša každý z účastníkov. Ak obidve strany sú vinné, musia sa navzájom kompenzovať proporcionálne k rozsahu k svojej zodpovednosti.

 

• Aj tým najopatrnejším vodičom sa stáva, že nabehnete na cestách do výmoľov a jám. Môže sa to stať aj v prípade, keď vás dopravná značka na to upozorňuje. V silnom daždi z auta je vidieť mláku a je skutočnou výzvou  posúdiť hĺbku týchto výmoľov. Bez ohľadu na to, ako ste opatrní, vbehnutie do jamy môže mať za následok prerazenie pneumatík, poškodenie diskov, poškodenie podvozku a dokonca aj zranenie pri jazde po diaľnici - kvôli vysokej rýchlosti. Najmä ak nedodržiavate stanovenú rýchlosť!

Ak na to máte uzavreté poistenie, môžete si ušetriť určitý čas, pretože namiesto vás bude poisťovateľ vyjednávať so správou ciest. Ale aj v tomto prípade je vašou úlohou pripraviť si veľmi dôkladnú a komplexnú dokumentáciu s cieľom uplatniť si váš nárok na odškodnenie. Pozrime sa, čo robiť, ak je vaše auto poškodené kvôli výmoľom! Neodkladajte žiadosť o náhradu, pretože vaša žiadosť musí byť prijatá  v príslušnej stanovenej lehote.

- Zavolajte na políciu!

- Odfoťte a zdokumentujte okolnosti poškodenia!

- Ak máte palubnú kameru uložte jeho záznam.

- V prípade ak máte svedkov vypýtajte si ich kontakt!

- Poruchy vášho vozidla ohodnoťte v autoservise, kde k uvedenému odôvodnenému písomnému    

  stanovisku pripojte cenovú ponuku na opravu!

- Vypýtajte si od polície dokumentáciu o nehode!

- Vyplňte formulár poisťovne o škodovej udalosti!

- Pri nahlásení nehody pripojte zápisnicu od polície, fotografie z miesta nehody!

Ak ste jazdili v súlade s pravidlami cestnej premávky a poveternostnými podmienkami a všetky doklady boli správne priložené k žiadosti o náhradu škody, potom môžete podľa zákona očakávať úplnú náhradu škody.

Existujú však aj nevyhnutné situácie, v dôsledku ktorých ste nútení presadzovať svoje práva vo svojom vlastnom záujme. Konajte vždy rozvážne, čo najdôkladnejšie a podľa vašich najlepších vedomostí, pretože ak tak neurobíte, nemôžete očakávať priaznivé zaobchádzanie.