Dôsledky vedenia motorového vozidla bez vodičského preukazu

Dôsledky vedenia motorového vozidla bez...

Dôsledky vedenia motorového vozidla bez vodičského preukazu

Najzákladnejšou vecou je mať vodičský preukaz pri sebe. To je predpísané aj Vyhláškou o cestnej premávke. Môže vás polícia pri cestnej premávke požiadať o kontrolu, či je s ňou všetko v poriadku?

Môže však nastať situácia, keď nie ste schopní odovzdať náš preukaz príslušníkovi zákona. V takom prípade môžete mať dôvod na obavy, pretože nepreukázať sa vodičským preukazomsa kvalifikuje  minimálne akopriestupok. Na policajnej kontroleto samozrejme záleží, prečo ste jazdili bez preukazu?

Pokiaľ máme platný vodičský preukaza v okamihu kontroly ho nemáme u seba jedná sa o drobné porušenie predpisov. Možno nám zostalo vo vrecku bundy, ktorú sme ráno kvôli teplejšiemu počasiu ráno nezobrali, alebo sme z domu odišli s inou taškou, ako deň predtým a zabudli sme si znovu zobrať. Je dobré vedieť, že počas kontroly nebudú uznanéfotokópie dokumentov! Existenciu vášho vodičského preukazu však môže policajný orgán skontrolovať elektronicky.Podľa uváženia policajta môžete obísť s jedným varovaním, ale pokuta na mieste môže vyplynúť aj z vašej nedbanlivosti. Ak to neprijmete  neuznáte porušenie, chcete sa odvolať a nezaplatíte, začne sa konanie o porušení povinnosti a ak rozhodnutie nadobudne účinnosť, môžeme dostať dokonca vyššiu pokutu.

Ak žijeme s vedomím, že máte platný vodičský preukaz, a až na základe dopravnej kontroly sa zistí, že napríklad skončila platnosť lekárskeho schválenia posudzuje sa to ako keby sme ani nemali preukaz. Je vhodné venovať tomu mimoriadnu pozornosť a začať lekársku prehliadku včas, pretože ak sa zistia akékoľvek abnormality, lekárske potvrdenie vydá iba praktický lekár v závislosti od výsledkov odborných vyšetrení, ktoré môžu trvať mnoho týždňov.

Ak máte platný doklad, ale nie pre kategóriu vozidla, ktorým jazdíte po ceste, môžete byť zodpovední za porušenie pravidielcestnej premávky bez preukazu. V takom prípade môžete dostať pokutu aj na mieste, ale v správnom konaní o porušení povinnosti musíme zaplatiť dvojnásobok.

Ak vôbec nemáme vodičské oprávnenie, môžeme dostať pokutu vo výške dvojnásobku maximálnej výšky pokuty na mieste.

Výška pokuty na mieste sa líši podľa závažnosti porušenia:

- za jazdu bez vodičského preukazu musíte platiť najviac, keď nevlastníte žiadny vodičský preukaz

- pokuta je o niečo menšia, ak máte vodičský preukaz, ale nie pre skupinu, ktorú šoférujete

- platíte nižšiu pokutu, ak máte platný doklad, ale vedenie vozidla ste odovzdali osobe, ktorá nemá

- obídeme s najnižšou pokutou na mieste, ak odovzdáme vozidlo niekomu, kto má preukaz, ale nemá

platný doklad pre vozidlo jazdenej kategórie alebo necháme platný doklad doma

 

Sankcie sa pohybujú od niekoľkých desiatok eur až po niekoľko  stoviek. Ak nezaplatíte, počas postupu na správne konanie sa môžu čísla zdvojnásobiť. V prípade porušenia pravidiel môže orgán okrem pokuty ustanoviť aj zákaz viesť motorové vozidlá, ktorý sa môže zvýšiť z 1 mesiaca na 1 rok. Ak jazdíte pod zákazom šoférovať, budete potrestaní uväznením, môžuvás dokonca zadržať na mieste.

Výška a trvanie uloženia sankcií sú ovplyvnené aj okolnosťami priestupku, našim majetkom a osobnou situáciou. Po skončení zákazu budete môcť získať vodičské oprávnenie.

Mali by sme sa ubezpečiť, že pri jazde v cestnej premávke máte vždy platný preukaz. Ak to neurobíte, bude to mať právne následky. Ak na to zabudnete, spolupracujte s kontrolným orgánom, aby sme mali menej dôsledkov a menšiu finančnú záťaž.

Ak nemáte platný vodičský preukaz a staneme sa účastníkom nehody, ani poisťovateľ vám škodu nepreplatí. To samozrejme nie je jediná vec, ktorá vám bráni sedieť za volantom bez preukazu! Nie je náhodou, že táto činnosť súvisí s učením, cvičením, skúškami! Ich absencia, nezodpovedné správanie, si môže dokonca vyžiadať ľudské životy! Neriskujte!