Informácie o diaľničnej nálepke, na čo si dať pozor pri jazde s autom spoplatnenom úseku cesty?

Informácie o diaľničnej nálepke, na čo si dať...

Informácie o diaľničnej nálepke, na čo si dať pozor pri jazde s autom  spoplatnenom úseku cesty?

Existujú spoplatnené cesty, pre ktorých musíte mať pri jazde na čelnom skle nalepenú platnú diaľničnú známku. Pre tých, ktorí majú auto alebo jazdia autom, je to prirodzená vec, vieme, a dokonca ešte pred cestou pravidelne meníme nálepky na čelných sklách.  Napriek tomu sa niekedy môže stať, že nemáme na aute na spoplatnenej ceste zakúpenú diaľničnú známku. Ako je to možné? A čo potom urobiť? Ako môžete vyhnúť, aby ste nemuseli platiť pokutu? Na tieto otázky vám nižšie zodpovieme.

Spoplatnené úseky ciest používame neoprávnene, ak:

• Naše auto nemá platnú elektronickú známku

Ak ste si zabudli kúpiť známku alebo ste len tak omylom vyrazili po spoplatnenej ceste hneď, ako si všimnete, zakúpte si ju na najbližšom možnom mieste! Počas 60 minút od výjazdu na spoplatnenú cestu nemusíme platiť pokutu. Ak  nie sme si vedomí, že nemáme zakúpenú známku, môže nám stále hroziť iba jedna pokuta za ŠPZ za deň, bez ohľadu na to, koľkokrát sme boli počas cesty odfotení, alebo koľkokrát sme boli bol skontrolovaný. Aj keď po niekoľkých týždňoch jazdíte po spoplatnených cestách bez nálepky, dokážete sa vyhnúť zaplateniu nahromadených pokút, keď do 75 dní od prijatia prvého písomného oznámenia podáte žiadosť o zmiernenie. Sumu uvedenú v oznámení doručenom poštou je možné zaplatiť aj šekom, bankovým prevodom alebo zákazníckym servisom. Pokute sa dá úplne vyhnúť vykúpením jednoročného vnútroštátneho používania cesty priamo za základnú cenu.

• Máme nálepku, ale:

- Nezodpovedá kategórii vášho vozidla  

- Registračné číslo vášho automobilu sa nezhoduje s registračným číslom na kontrolnom kupóne alebo potvrdenke o nákupe

- Platnosť uplynula alebo sa ešte nezačala

- Znaky na poznávacej značke vášho vozidla sa líšia od znakov na kontrolnom kupóne alebo na potvrdení o nákupe

Väčšine z vyššie uvedených chýb sa vyhnete, ak pri nákupoch skontrolujete ŠPZ, insígnií, kategórie poplatkov a doby platnosti kontrolného kupónu! Ten by sa mal pred každou jazdou znovu skontrolovať. Ak ste váš bloček dôkladne nepreskúmame a na základe záznamov z nainštalovaných kamier dostanete upozornenie na pokutu a počas stop kontroly sme nútení na mieste uznať následky našej nedbalosti. V takom prípade môžete ihneď zaplatiť kreditnou kartou, bankovým prevodom alebo šekom.

Ak ste si kúpili diaľničnú známku, ale patríte do nižšej kategórie poplatkov ako vaše vozidlo, musíte doplatiť iba rozdiel. Ak prejdete na oprávnenie vyššej kategórie, budete od pokuty oslobodení.

Ak sa na vašej nálepke objaví nesprávne číslo ŠPZ – maximálne v 3 znakoch - môžete požiadať o zmenu ŠPZ na nálepke. Máme možnosť tak urobiť do 60 dní od začiatku obdobia platnosti alebo od prijatia oznámenia uloženého z dôvodu nesprávnej ŠPZ.

Musíte vedieť, že nálepky krajov sú platné iba pre tento kraj, navyše až po prvý uzol v smere k susedným krajom. Používanie spoplatnených ciest mimo týchto križovatiek je trestné.

K dispozícii máte nápravu problémov a zisťovanie pokút za nesprávnu ŠPZ, nesprávna kategória, dvojitý nákup,…. Doklad o prijatí po zakúpení alebo v prípade elektronickej platby potvrdzujúcu správu, ktorá potvrdzuje oprávnenosť používania cesty si musíte uschovať po dobu 2 rokov do skončenia platnosti nálepky!