Obavy z jazdy samoriadiacim autom

Obavy z jazdy samoriadiacim autom

Obavy z jazdy samoriadiacim autom

Svet samoriadiacich automobilov dáva o sebe vedieť čoraz viac. Poprední svetoví výrobcovia nešetria miliardy dolárov na vývoj digitálnej technológie, ktorá je nevyhnutná. Medzi sebou súťažia o to, kto ako prvý vytvorí vozidlo schopné plne autonómnej prepravy bez ľudského zásahu. Jedná sa o automobily vybavené komplexnými nástrojmi a softvérom, ktoré zabezpečujú plynulý chod automobilov pomocou sofistikovaných senzorov a sofistikovaných algoritmov. Pred nami je ešte dlhá cesta pred samotnou realizáciou. Ale aj keď budú samo riadiace vozidlá dokončené a bude vybudovaná infraštruktúra potrebná na ich prepravu, budeme s nimi musieť čeliť ďalším problémom. Pozrime sa na niekoľko príkladov najkontroverznejších otázok v tejto oblasti, čo je potrebné objasniť pred uvedením samoriadiacich automobilov na trh a akým obavám musia výrobcovia čeliť k zavedeniu vozidiel s  vlastným pohonom?

Právna otázka: Kto bude zodpovedný za nehody spôsobené zlyhaním samoriadiaceho vozidla s vlastným pohonom? Majiteľ vozidla, spolujazdec alebo prípadne výrobca?

• Etická otázka:  Otázkou je podľa akých pravidiel budú výrobcovia realizovať a programovať autá? V prípade nepredvídanej dopravnej nehody nemôžu byť cestujúci vo vozidle obetovaní, v opačnom prípade by bolo oveľa viac ohrození na životoch? Kto si kúpi také auto, v ktorom môže byť obeťou pasažier?

• Ekonomická otázka: Samoriadiace auto s vlastným pohonom a jeho infraštruktúra okolo neho je ekonomicky uskutočniteľná? Kedy to bude dostupné vozidlo, ktoré si môže dovoliť aj priemerný človek?

• Otázka kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Môžu sa vytvoriť bezpečnostné technológie, ktoré môžu chrániť cestujúcich a ich životné prostredie pred hackerskými útokmi, máme tu na mysli krádež osobných údajov, či už sú súčasťou flotily alebo súkromného vozidla? Bude možné zabrániť teroristickým útokom, pri ktorých je hlavným nástrojom konania automobil používaný teroristom (napr. vysokorýchlostný útok na masu ľudí)? Mohlo by sa zabrániť zastaveniu celej flotily pri hromadnom útoku samoriadiacich aút s vlastným pohonom?

• Dôvera: Dôverujú ľudia vozidlu natoľko, že si nežiadajú ani možnosť ľudskej pomoci a zásahu v prípade nehody a nebezpečenstva?  

• Sociálne problémy: Budú ľudia ochotní vzdať sa vodičského zážitku z riadenia motorového vozidla? Ako budú vodiči reagovať, že sú odkázaní na samochod auta, keď v ňom sedia? Odvážia sa ako chodec zísť z chodníka, ak takéto autá jazdia po cestách?

• Obavy z trhu práce: Pretože zavedenie automobilov s vlastným vedením a riadením vozidla môže viesť k nadbytočnosti vodičov, čo sa stane s hromadou pracovníkov na pracovisku, ktorí majú miesta spojené s vedením vozidla?

• Environmentálne riziko: Nájdu výrobcovia riešenie možných problémov spôsobených extrémnymi poveternostnými podmienkami? Do akej miery ovplyvňuje účinnosť snímačov nepriaznivé poveternostné podmienky (silný dážď, sneh alebo piesočná búrka)? Bude schopné samoriadiace vozidlo bezpečne fungovať za týchto podmienok?            

 

S pokrokom v technológiách rastie aj počet otázok. Vidíme, že okrem nejednoznačnosti vyššie uvedeného je dôležitým problémom aj zložitosť úloh, ktoré sa majú vyriešiť. Vedci musia neustále prehodnocovať už známe a neznáme, ale aj potenciálne riziká, čím významne znižujú nebezpečenstvá. Obavy ľudí z automobilov s vlastným samoriadiacim pohonom sa zvýšili počtom nehôd, ku ktorým už došlo, bolo by veľmi dôležité rozvoj zodpovedne skúmať, pravidelne a správne informovať obyvateľstvo, a tým získavať ich dôveru.

Riešenie problémov môže byť účinné, iba ak sa stane za svedomitej a aktívnej účasti všetkých zúčastnených. V súčasnosti sa zdá, že zavedenie samoriadiacich automobilov je z dôvodu mnohých problémov, ktoré sa vyskytli, vzdialené. Ale ak by sa nám podarilo upokojiť všetky z nich, život ľudstva by sa zmenil extrémnym spôsobom. Stojíme pred veľkou výzvou, ale postavme sa pred ňu!