Poznáte pravidlá parkovania?

Poznáte pravidlá parkovania?

Poznáte pravidlá parkovania?                                            

Podmienkou získania vodičského preukazu je znalosť Vyhlášky o cestnej premávke, v skutočnosti sa však v nás prehlbuje znalosť premávky praktickou jazdou. Pravidlá premávky musíte uplatňovať na cestách, po ktorých jazdíte. Existujú však predpisy, s ktorými sa takmer nikdy nestretnete, takže vedomosti, ktoré získate na skúškach po určitom vyblednú.  Vodiči, ktorí pravidlá cestnej premávky berú vážne a dbajú na to, aby sa nedopustili porušenia premávky, môžu naraziť na určité situácie a môžu spôsobiť dopravné priestupky. Buď preto, že boli nepozorní, alebo preto, že o tom nevedeli alebo o nich vedeli zle, možno neboli schopní správne interpretovať obsah vyhlášky. Časté sú najmä pokuty za nesprávne parkovanie, papuče na kolesách a odtiahnutie auta. Zoči-voči tomuto vo väčšine prípadov je našou prvou reakciou pobúrenie, pocit, že s nami bolo zaobchádzané nespravodlivo. Potom, keď nával hnevu pominie najčastejšie si uvedomíme, že sme skutočne vinníkmi.

Poďme si zopakovať a uviesť do života niektoré pravidlá parkovania, aby sme pomohli začiatočníkom a motoristom, ktorí sú už dlhšie na cestách, pretože vám to môže ušetriť neželané pokuty.

• Nemôžete stáť s vozidlom v uzavretej oblasti 

• Nemôžete parkovať na diaľniciach, rýchlostných cestách, hlavných cestách mimo obytných oblastí alebo v ich pruhoch. Samozrejme, je to výnimka, ak nemôžete pokračovať z dôvodu technickej poruchy alebo dopravných problémov. 

 • Je zakázané zastavovať pri dopravnej značke zákaz zastavenia iba z dopravných a technických dôvodov

• Je zakázané zastavovať pri dopravnej značke zákaz zastavenia, ale iba po dobu nastupovania a vystupovania (napr. pred školou) alebo pri nakladaní a vykladaní (napr. preprava tovaru), inak maximálne 5 minút, ak vodič zostane pri aute

• Na pravej strane vozovky v smere jazdy môžete stáť s vozidlom, pokiaľ dopravná značka neurčuje inak 

• Na jednosmernej ceste môžete tiež zastaviť na ľavej strane cesty, ak je vzdialenosť najmenej 5 a pol metra od zaparkovaného auta na pravej strane cesty. Zaparkovať môžete tiež na pravej strane, iba ak je od ľavého okraja cesty vzdialenosť najmenej 3 metre

• Je zakázané čakať v blízkosti plnej čiary a na úzkej ceste, ak medzi autom a uzatváracou čiarou alebo medzi autom a druhou hranou cesty nie je voľný priestor aspoň 3 metre

• Pri svetelnom signalizačnom zariadení, nemôžeme zabrániť detekcii signálneho znaku vašim čakajúcim vozidlom

• Nie je možné parkovať do 5 metrov pred určeným priechodom pre chodcov alebo na priechode pre chodcov

• Nemôžete stáť a parkovať na moste, nadjazdoch, podchodoch a v tuneloch

• Je zakázané parkovať na priecestí alebo vo vzdialenosti 30 metrov od železničného priecestia

• Je zakázané zastavovať a čakať na zastávkach verejnej dopravy. Nemôžeme zaparkovať do 15 metrov pred alebo po dopravnej značke pre taxíky

• Je zakázané zastavovať a čakať na chodníku, pokiaľ to značka na ceste, alebo dopravná značka neumožňuje, ak vaše auto zaberá viac ako polovicu chodníka alebo ak je najmenej jeden a pol metra voľného miesta pre chodcov. Nemôžete parkovať na chodníku, aj keď zaťaženie nápravy vášho vozidla presahuje hmotnosť 1 tony prenesenej na zem kolesami na každej náprave.

Pravidlá uvedené vyššie zďaleka neobsahujú všetky požiadavky. Každý vie to najzakladanejšie, možno ho ignoruje a verí, že to aj tak nebude mať následky. Ak bude uložená sankcia, môžete za spáchanie vyššie uvedeného očakávať pokutu. Ale iba ak pripustíme porušenie na mieste!

Ak si  to však nevyjasníte na mieste, bude existovať konanie o porušení povinnosti, ktoré by mohlo túto sumu zdvojnásobiť. Napríklad od neoprávnených používateľov parkoviska vyhradeného pre ľudí so zníženou pohyblivosťou je najťažšie z týchto typov porušení a pokuta sa môže zdvojnásobiť. Prípadne musí byť zaplatený aj poplatok za odstránenie papuče z kolesa. Vidíme: stojí za to byť rozumný, neustále oživovať pravidlá DOPRAVY, pretože ignorovanie pravidiel cestnej premávky vedenie k sankciám a pokutám z vášho vrecka!