Prečo si kúpiť elektromobil?

Prečo si kúpiť elektromobil?

Prečo si kúpiť elektromobil?

Zdá sa, že pri rozhodovaní o kúpenového auta v poslednej dobe sa prejavuje čoraz väčší záujem o elektromobily. Tento nárast je spôsobený hlavne zvýšenou motiváciou k ochrane životného prostredia a na druhej strane môže pri zvyšovaní povedomia prispieť aj naftový škandál a zavedenie lacnejších nových modelov.

Pôvod elektromobilu

Vedeli ste, že prvý elektromobil nie je úspechom XXI. storočia? Jehoprvá séria pochádza z 19. storočia, samozrejmev skúšobnej verzii. Najdlhšia vzdialenosť, ktorú prekonali americké elektromobily vyrobené na prelome storočí, dosiahla až 80 kilometrov vzdialenosť s maximálnu rýchlosťou 23 km/ h.

V čom sa líši elektromobil od tradičných spaľovacích motorov?

Navonok vyzerá elektromobil rovnako ako vozidlo so spaľovacím motorom a má však veľa rovnakých komponentov. V niektorých ohľadoch je však medzi nimi obrovský rozdiel.Bežné autá jazdia na spaľovací motor, s dvoma klasickými palivami a to sú benzín a nafta. Produkujú veľké množstvo skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie.Elektromobily sú elektromobilné autá, ktoré sú poháňané batériami alebo inými zariadeniami na výrobu a ukladanie energie určenými na pohyb. Emisie, ktoré sú podstatne menšie je možné ďalej znižovať pomocou elektriny vyrobenej z čoraz viac ekologických zdrojov.

Typy elektrických automobilov:

Existuje tiež už niekoľko druhov elektromobilov, od automobilov s úplným elektrickým pohonom až po automobily s vnútorným spaľovaním.

• Môže byť úplne elektrický, ktorý nemá spaľovací motor, energiu so sebou prenáša z batérii.

• Hybrid so spaľovacím motorom, predovšetkým benzínovým, poháňané elektromotormi na batériu.

• Plug-in hybrid má väčšiu batériu ako hybrid a je ho možné nabíjať už z externého zdroja energie.

• Elektromobil s predĺženým dojazdom (na benzínový pohon) bol poháňaný čisto elektrickým

motorom, ktorý bol tiež vybavený benzínovým motorom na výrobu energie.             

• Existuje aj vozidlo na vodíkové pohon - čisto elektrické, v ktorom sa energia potrebná na jazdu

neukladá v klasickej batérii, ale vo forme kvapalného vodíka.

Prečo je vhodné prejsť na elektromobil?

° Najpôsobivejším argumentom auta, že je ekologické. Je oveľa menej znečisťujúce, z hľadiska emisií

má významnú výhodu oproti spaľovacím motorom; nezaťažuje životné prostredie.

° Vďaka tichému chodu elektromotora neruší cestujúcich ani ich prostredie. Okrem jemne syčavého

zvuku elektromotorov je počuť iba zvuk pneumatík a hnacieho vetra. Neotriasa autom, nemá

rezonancie a je tiež je ľahšie ho riadiť.

°V porovnaní s klasickým automobilom obsahuje menej súčiastok na zlyhanie, vyžaduje teda

jednoduchšiu a lacnejšiu údržbu.

°Batérie pre elektromobily sú neustále vo vývoji. S vylepšeniami sa zväčšuje vzdialenosť, ktorú je

možné prejsť na jedno nabitie. Dnes už nie je nemožné opustiť hranice obývaných osád. Dojazd

elektromobilu možno tiež zvýšiť využitím jeho kinetickej energie.

° Cena výroby elektromobilov je dnes ešte nákladnejšia ako v prípade benzínových a naftových

náprotivkov. S nárastom počtu vyrobených kusov a vytváraním nových výrobných kapacít batérií

sa však očakáva ich pokles. V súčasnosti sa dajú kúpiť aj so štátnou podporou prostredníctvom

výberového konania. Ministerstvo hospodárstva SR pokračuje v dotačnom projekte na podporu

nákupu batériových elektrických a Plug-in hybridných elektrických vozidiel.                

° Náklady na palivo sú iba zlomkom nákladov na konvenčné automobily aj napriek tomu, že sú  nabíjačky neustále platené. Ak je to potrebné, dajú sa ľahko a efektívne nabiť z bežnej domácej zásuvky, a to aj doma,ale aj so solárnymi panelmi!

°Ak si navrhneme šikovné nabíjanie autobatérie,nemusíme čakať na nabitie napr. keď nocujeme doma alebo v pracovnej dobe na našom pracovisku. Bez toho, aby ste strácaličas, môžete ho počas nakupovania tiež zapojiť do bleskovej nabíjačky v obchodoch.

°Samosprávy a podnikatelia môžu žiadať dotáciu na vybudovanie verejných nabíjacích staníc pre elektromobily. Ak má Slovensko patriť medzi lídrov v automobilovom priemysle musí sledovať a podporovať najnovšie trendy v oblasti mobility.

° Elektrické motory sú silné, zrýchlenie elektromobilov je výnimočné.

° V meste je elektromobil ideálny dopravný prostriedok.

Je pravda, že vo svete je v porovnaní s tradičnými autami stále málo elektromobilov, očakáva sa však, že táto pohonná technológia bude budúcnosťou! Klimatickým zmenám sa vo svete venuje čoraz väčšia pozornosť, takže výrobcovia automobilov budú nútení konať kvôli predpisom, ktoré už nadobudli účinnosť alebo sa len plánujú.Okrem výrobcov elektrických automobilov sa na tento pohon už zameriavajú aj tradičné automobilky, ktoré vyvíjajú a postupne zavádzajú svoje modely s alternatívnym pohonom a tak znižujú odbytisko pre benzínové a naftové motory.

Mnoho kupujúcich automobilov stále váha, aký druh pohonu zvoliť. Mnohí už rozpoznali výhody menej znečisťujúcich automobilov a pripravujú sa na prechod na elektrický pohon.Ak už poznáte elektrický automobil s modernou technológiou, ktorá sľubuje čistejšie ovzdušie a zelenšie prostredie, navštívte náš internetový obchod, pretože s rastom ponuky a dopytu po elektromobiloch vyrábame preň aj presné a kvalitné výrobky, aby bolo pohodlnejšie a bezpečnejšie a aby vaše nové auto bolo udržiavané dlho v dobrom stave.